Články / Slováci vo svete

Okrem slovenčiny sa v Bodnoši učia aj latinčinu

Okrem slovenčiny sa v Bodnoši učia aj latinčinu

Bodonoš patrí k významným slovenským obciam v Rumunsku, nachádza sa v oblasť Bihor. Prví Slováci sem prišli v roku 1785, najmä z , a , aby osídlili toto riedko obývané územie. Najskôr ich živilo poľno ...

Rozhodli sme sa zostať

Rozhodli sme sa zostať

Slováci za východnou hranicou našej krajiny toho za uplynulý rok zažili dosť. Každodenný zvuk sirén, výpadok elektriny, či obmedzené kúrenie v bytoch patrí do koloritu ich života. Viacerí Ukrajinu pred ...

Pociťujeme strach a nemáme istotu

Pociťujeme strach a nemáme istotu

Slováci na Ukrajine žijú najmä v západnej časti krajiny, na Zakarpatsku. Mnohí za uplynulý rok počas vojnového konfliktu z domova odišli, tí čo tu zostali sa museli prispôsobiť novým životným podmienka ...

Stano Masaryk: Slovenský trubkár v Prahe

Stano Masaryk: Slovenský trubkár v Prahe

Stano Masaryk je výborný trubkár, tomuto dychovému hudobnému nástroju sa venuje od svojich 14- ich rokov. Vzorom mu boli nielen jeho rodičia, otec hráč na trubku a mama hráčka na klarinet, ale aj Ján S ...

Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj

Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj

Keď sa vyberiete zo Štúrova do Budapešti, tak 30 kilometrov pred hlavným mestom našich južných susedov sa nachádzajú Mlynky. Obec v pilíšskom pohorí je považovaná za centrum pílišskych Slovákov. Prvé s ...

Cyrilometodská slávnosť v Novej Belej v Poľsku

Cyrilometodská slávnosť v Novej Belej v Poľsku

Naši rodáci v Novej Belej v Poľsku si v tomto roku pripomínajú 1160. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k ich predkom a 14. februára 1154. výročie smrti sv. Cyrila. Občianske združenie CYRILOMETO ...

Slovenský Petrovec

Slovenský Petrovec

Slováci žijú v Srbsku najmä v severnej časti tejto krajiny, vo Vojvodine. Nový domov tu našli pred viac ako 250 rokmi. Dôležitým centrom ich spoločenského a kultúrneho života je Báčsky Petrovec. Toto m ...

Peter Pecha: Slovenský Rocky v Prahe

Peter Pecha: Slovenský Rocky v Prahe

Peter Pecha je muzikálový herec a už niekoľko rokov žije u našich západných susedov, v Prahe. Účinkuje v televíznych programoch, reklamách, skladá hudbu. Jeho doménou je však muzikál. Účinkoval napríkl ...

Slovák v Európskej centrálnej banke

Slovák v Európskej centrálnej banke

Slováci odchádzajú za svojim snom a šťastím do celého sveta. Mnohých tak priviedol osud aj do Frankfurtu nad Mohanom. V tomto nemeckom meste žije odhadom do 3000 Slovákov. Frankfurt má celosvetový ...

Krajania sa ohradili proti dehonestujúcemu bilbordu

Krajania sa ohradili proti dehonestujúcemu bilbordu

„Považujeme za neprijateľné a nebezpečné, keď sa na odpor voči kandidátovi používa jeho pôvod. Ústava a zákony Českej republiky garantujú rovnocenné postavenie všetkým obyvateľom bez ohľadu na to, či p ...

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame