Články / Slováci vo svete

Vyznamenanie od nórskeho kráľa

Vyznamenanie od nórskeho kráľa

Oficiálne štatistiky hovoria o tom, že zhruba 10 percent obyvateľov Nórska pochádza zo zahraničia. Do národnostného koloritu krajiny patria aj Slováci. O slovenských aktivitách v Nórsku hovoríme s Jáno ...

Výzva na podporu Matice slovenskej

Výzva na podporu Matice slovenskej

Svetové združenie Slovákov v zahraničí a ďalšie krajanské spolky vyzvali slovenskú vládu, aby podporila Maticu slovenskú. Poukázali na to, že zníženie štátnej dotácie pre túto ustanovizeň obmedzí kultú ...

Slovenské miesta v Prahe

Slovenské miesta v Prahe

Slovensko-český klub s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal mapu s názvom Praha slovenská. Ide o sprievodcu po niektorých zo slovenských miest v stovežatej metropole, označených socha ...

Slováci v Česku

Slováci v Česku

V susednom Česku žije približne 200 tisíc Slovákov, najviac ich je v hlavnom meste krajiny a v prihraničných oblastiach. Žijú aj na severe Moravy, v baníckom meste Ostrava ich je takmer 35 tisíc. Mnohí ...

Nový domov v Chorvátsku

Nový domov v Chorvátsku

Na severe Chorvátska, v oblasti nazvanej Slavónia, žije početná slovenská komunita. Podľa oficiálnych údajov je tu 4000 ľudí hlásiacich sa k slovenskej národnosti, hoci neoficiálne údaje hovoria o vyšš ...

Krajania, zapojte sa do tvorby koncepcie

Krajania, zapojte sa do tvorby koncepcie

V Bratislave v uplynulých dńoch zasadala odborná komisia pre prípravu Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025. Komisiu zostavil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Do pr ...

Jesenné práce v krajanskom folklóre

Jesenné práce v krajanskom folklóre

V nasledujúcich minútach vám priblížime krajanské práce viažúce sa ku koncu leta a začiatku jesenných dní, ktoré súviseli so zberom a odkladaním úrody na zimné obdobie. Mnohé z týchto zvykov z krajansk ...

Spomienka na Máriu Pacherovú

Spomienka na Máriu Pacherovú

"So smútkom oznamujeme, že od nás nečakane navždy odišla pani Mária Pacherová, úspešná slovenská učiteľka, zakladateľka a riaditeľka Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku. Do Írska sa so syno ...