Články / História

Pripomíname si príchod vierozvestcov

Pripomíname si príchod vierozvestcov

5. júla si Slovensko pripomína štátny sviatok príchodu Svätých Cyrila-Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Príchod solúnskych bratov sa datuje na leto roku 863.

Deň odchodu vojsk sovietskej armády

Deň odchodu vojsk sovietskej armády

Poslanci Národnej rady SR rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. jún ako Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991. "Dočasný" poby ...

Pietna spomienka na americké a britské obete

Pietna spomienka na americké a britské obete

V horehronskej obci Polomka sa konala pietna spomienka na členov amerických a britských špeciálnych jednotiek, ktorí padli počas účasti v Slovenskom národnom povstaní. "Pri spomienkach na hrdinské čin ...

Memorandum národa slovenského

Memorandum národa slovenského

Slovensko si 7. júna pripomína pamätný deň Výročie Memoranda národa slovenského. Uplynulo 162 rokov od prijatia tohto dokumentu národno-emancipačného procesu formovania slovenského národa...

Jubileum Československého rozhlasu

Jubileum Československého rozhlasu

Československo sa v roku 1923 stalo po Spojenom kráľovstve druhou európskou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Dnes, vo štvrtok 18. mája, uplynulo od začatia pravidelného rozhlasového vysie ...

Deň víťazstva nad fašizmom

Deň víťazstva nad fašizmom

2. svetová vojna bola globálny konflikt nevídaných rozmerov. V Európe trvala viac ako 5 a pol roka. O život prišlo vyše 60 miliónov ľudí, z toho viac ako polovica boli civilné obete.

Slovensko je v Európskej únii 19 rokov

Slovensko je v Európskej únii 19 rokov

Odborníci hovoria, že po 19-tich rokoch členstva v Európskej únii nastal čas, keď by sa Slováci nemali pozerať iba na to, čo môže urobiť únia pre nás, ale dôležité je zamyslieť sa aj nad tým, čo pre ňu ...

35. výročie Sviečkovej manifestácie

35. výročie Sviečkovej manifestácie

25. marca 2023 uplynulo 35 rokov, odkedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave zišlo do 3 000 a v postranných uliciach asi 10 000 ľudí. So zažatými sviecami v rukách stá ...

 Pred 40 rokmi uskutočnila ŠtB Akciu Vír

Pred 40 rokmi uskutočnila ŠtB Akciu Vír

V období normalizácie v Československu nepovoľoval komunistický režim prijímanie nových členov do reholí a ani ich verejné fungovanie. Aj preto sa rehoľný život preniesol do ilegality a rehole sa rozš ...

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame